Aplikacja do obliczeń cieplno-wilgotnościowych

Program do obliczeń cieplno-wilgotnościowych Farby Sempre Farby umożliwia przeprowadzenie  oceny parametrów cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.

Uruchom program