Renowator 100

Preparat do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej

Renowator 100
  • Wodorozcieńczalny preparat na bazie związków krzemu do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej z godnie z wytycznymi instrukcji WTA 4-4-04/D w ścianach o wysokim stopniu zawilgocenia. Gotowy do użycia, nie zawiera rozpuszczalników. Reagując z wodą zawartą w podłożu wytwarza trwałą barierę dla jej migracji kapilarnej.

  • Pobierz kartę techniczną