Renowator 120

preparat do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji

Renowator 120
  • Wodorozcieńczalny preparat na bazie silanów i siloksanów do wykonywania przepony poziomej metoda iniekcji niskociśnieniowej oraz bezciśnieniowej w ścianach o wysokim stopniu zawilgocenia zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 4-4-04/D. W postaci koncentratu, nie zawiera rozpuszczalników. Wytwarza trwała barierę dla migracji kapilarnej wody.

     

  • Pobierz kartę techniczną