Renowator 190

krem do iniekcji bezciśnieniowej

Renowator 190
  • Preparat do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji bezciśnieniowej.

    Wodorozcieńczalny preparat na bazie silanów do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji bezciśnieniowej w ścianach o wysokim stopniu zawilgocenia do 95%.
    Gotowy do użycia, nie zawiera rozpuszczalników. Wytwarza trwałą barierę dla jej migracji kapilarnej.

  • Pobierz kartę techniczną