Renowator 920

Preparat gruntujący pod farby krzemianowe

Renowator 920
  • Gotowy do użycia preparat gruntujący pod wewnętrzną farbę krzemianową RENOWATOR 950. Może być stosowany na typowe podłoża budowlane, tylko wówczas, gdy możliwy jest bezpośredni kontakt preparatu z mineralnymi składnikami podłoża. Nie zawiera rozpuszczalników. Dobrze przepuszcza parę wodną. Ogranicza powstawanie wykwitów.

  • Pobierz kartę techniczną