Renowator 930

krzemianowy preparat z wypełnieniem kwarcowym pod sztukaterię, gładzie i farby

Renowator 930
  • Gotowy preparat gruntujący wypełniony na bazie niskoalkalicznego potasowego szkła wodnego, stanowiący składnik systemu RENOWATOR. Przeznaczony jest do wyrównywania chłonności podłoża oraz jako warstwa sczepna przed nałożeniem szpachlówek renowacyjnych (RENMOWATOR 580, 585), zapraw sztukatorskich (RENOWATOR 740). W zestawie z krzemianową farbą renowacyjną (RENOWATOR 960). Stanowi zestaw do ochronno- dekoracyjnych wymalowań zabytkowych budynków, przy zachowaniu mineralnego charakteru podłoża. Do stosowania na typowe podłoża budowlane na zewnątrz i wewnątrz budynków.

  • Pobierz kartę techniczną