Aqua Protekt W

Silikonowy impregnat wodorozcieńczalny

Aqua Protekt W
  • Produkt przeznaczony do tworzenia bezbarwnych, hydrofobowych impregnacji chłonnych mineralnych materiałów budowlanych. Powinien być używany tam, gdzie nie można zastosować preparatu rozpuszczalnikowego SEMPRE AQUA PROTEKT R. Szczególnie dobrze działa na: porowate cegły, kamień naturalny, stare tynki mineralne, beton komórkowy, płytki ceramiczne nieszkliwione, dachówki cementowe i ceramiczne.