Alghesil

Preparat do usuwania alg i grzybów

Alghesil
  • Gotowy do użycia preparat przygotowujący powierzchnie porośnięte algami i grzybami pod powłoki malarskie i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie. Do stosowania na podłoża mineralne (beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, płyty cementowo-włókniste), jak również na podłoża pokryte farbami akrylowymi. Po usunięciu alg i grzybów powierzchnie należy zagruntować. W celu wydłużenia efektu algo- i grzybobójczego ostatnią powłokę należy wykonać materiałem zawierającym ALGHESIL SUPERFIX.