Osoby kontaktowe

Zarząd Spółki     
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor Handlowy
  dr inż. Wacław Brachaczek         mgr Wojciech Siemiński
     
Administracja Paulina Piesiur  
  tel.: 33 496 06 09  e-mail: info@semprefarby.pl
     
 Dział Handlowy Dyrektor Handlowy  
  Grzegorz Marek Krzysztof Kusy
  tel.: 0 508 129 118 tel.: 0 784 004 197
  e-mail: gmarek@semprefarby.pl  e-mail: kkusy@semprefarby.pl
     
Dział Sprzedaży i  Obsługi Klienta Kierownik Działu Sprzedaży Z-ca Kierownika Działu Sprzedaży
  Edyta Mleczko Anna Smoleń
  tel.: 33 496 06 09 w.29 tel.: 33 496 06 09 w.28
  tel.: 0 509 671 288 tel.: 0 784 081 743
  e-mail: emleczko@semprefarby.pl     e-mail: asmolen@semprefarby.pl
     
Dział Renowacji Wsparcie handlowe Wsparcie techniczne
  Grzegorz Marek Aleksandra Dróżdż
  tel.: 0 508 129 118 tel.: 0 512 182 049
     
Dział Marketingu    Specjalista ds. Marketingu  
  Karolina Jendrysik Ewa Konstanty
  tel.: 33 496 06 09 w.31 tel.: 33 496 06 09 w.31
  tel.: 509 420 341  
   e-mail: kjendrysik@semprefarby.pl  e-mail: ekonstanty@semprefarby.pl
Dział Logistyki                   
Specjalista ds. Logistyki  
  Małgorzata Niemiec-Koprowska  
  tel.: 33 496 06 09 w.20  
  tel.: 0 512 081 879  e-mail: logistyka@semprefarby.pl
     
Dział Produkcji Kierownik Produkcji Kierownik Zakładu Produkcji
  Grzegorz Rudy Jerzy Cader
  tel.: 33 496 06 09 w.30  tel.: 33 496 06 09 w.25
  tel.: 0 508 261 272 tel.: 0 502 367 790
  e-mail: grudy@semprefarby.pl e-mail: jcader@semprefarby.pl
     
Magazyn Kierownik Magazynu  
  Adam Siuciak  
  tel.: 33 496 06 09 w.30  
  tel.: 0 512 057 350  e-mail: asiuciak@semprefarby.pl
     
Dział Księgowości            
Główna Księgowa  Księgowa
  Monika Gruszecka Monika Karkoszka
  tel.: 33 496 06 09 w.15  
  tel:. 0 509 420 345 tel.: 33 496 06 09 wew. 15
   e-mail: mgruszecka@semprefarby.pl  e-mail:mkarkoszka@semprefarby.pl
     
Dział Kadr Specjalista ds. Kadr i Płac  
  Wiesława Szmyt  
  tel.: 33 496 06 09 wew. 15  e-mail: wszmyt@semprefarby.pl
     
Dział Badań i Rozwoju        
Technolog  Technolog
  Łukasz Gradek  Marcin Kaczmarczyk
  tel.:  33 496 06 09 w. 24 tel.:  33 496 06 09 w. 24
  tel.: 0 505 344 510   
   email: lgradek@semprefarby.pl  e-mail: mkaczmarczyk@semprefarby.pl
     
Laboratorium                     
Kierownik Laboratorium  
  Aleksandra Dróżdż  
  tel.:  33 496 06 09 w. 24  
  tel.: 0 512 182 049 e-mail: adrozdz@semprefarby.pl
     
Laboratorium - barwienie
Z-ca Kierownika Laboratorium  
  Monika Baklarz  
  tel.: 33 496 06 09 wew. 18  
  tel.: 0 784 080 529  e-mail: mbaklarz@semprefarby.pl