Osoby kontaktowe

Zarząd Spółki Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor Handlowy
  Wacław Brachaczek Wojciech Siemiński
     
Administracja  tel.: 33 496 06 09  e-mail: info@semprefarby.pl
     
Dział Handlowy Dyrektor Handlowy Z-ca Dyrektora Handlowego
  Krzysztof Kusy Andrzej Pacha
  tel.: 0 784 004 197 tel.: 508 129 118.
   e-mail: kkusy@semprefarby.pl e-mail: apacha@semprefarby.pl
     
Dział Sprzedaży i  Obsługi Klienta Kierownik Działu Sprzedaży/ Płatności Pracownik Biurowy
   Edyta Mleczko Monika Drożdż
   tel.: 33 496 06 09 w.29  tel.: 509 420 341
   tel.: 0 509 671 288  
   e-mail: emleczko@semprefarby.pl e-mail: mdrozdz@semprefarby.pl
     
Dział Logistyki tel.: 33 496 06 09 w.20  
  tel.: 0 512 081 879  
     
Dział Renowacji i inwestycji Kierownik Sprzedaży ds. Renowacji i inwestycji  Wsparcie techniczne
  Jacek Dudek  Aleksandra Dróżdż
   tel.: 502 367 334  tel.: 0 512 182 049
     
 Dział Marketingu Kierownik marketingu  
  Anna Smoleń  
  tel.: 33 496 06 09 w.31  
  tel.: 784 081 743  
  e-mail: asmolen@semprefarby.pl  
     
Dział Księgowości Główna Księgowa Księgowa
  Monika Gruszecka Monika Karkoszka
  tel.: 33 496 06 09 w.15  tel.: 33 496 06 09 w.15
  tel:. 0 509 420 345  tel:. 0 509 420 345
  e-mail: mgruszecka@semprefarby.pl e-mail:mkarkoszka@semprefarby.pl
     
Dział Kadr Specjalista ds. Kadr i Płac  
  Wiesława Szmyt  
  tel.: 33 496 06 09 wew. 15  
  tel:. 0 509 420 345 e-mail: wszmyt@semprefarby.pl
     
Dział Produkcji  Kierownik Produkcji  
   Grzegorz Rudy Lucjan Szczotka
  tel.: 0 508 261 272 tel.: 0 509 671 434
  e-mail: grudy@semprefarby.pl e-mail: lszczotka@semprefarby.pl
     
  Kierownik Zakładu Produkcji  
   Jerzy Cader  
  tel.: 0 502 367 790 e-mail: jcader@semprefarby.pl
     
Magazyn Kierownik Magazynu  
  Adam Siuciak  
  tel.: 0 512 057 350 e-mail: asiuciak@semprefarby.pl
     
Dział Badań i Rozwoju

Technolog / Reklamacje

Wsparcie dla Mieszalnika

Technolog

  Łukasz Gradek  
  tel.:  33 496 06 09 w. 24 tel.:  33 496 06 09 w. 24
  tel.: 0 505 344 510 tel.: 0 516 330 883
  email: lgradek@semprefarby.pl  
     
Laboratorium  Kierownik Laboratorium  
   Aleksandra Dróżdż  
   tel.:  33 496 06 09 w. 24  
   tel.: 0 512 182 049  e-mail: adrozdz@semprefarby.pl
     
Laboratorium - barwienie Z-ca Kierownika Laboratorium Specjalista ds. koloru
  Monika Baklarz Przemysław Halama
  tel.: 33 496 06 09 wew. 18 tel.: 33 496 06 09 wew. 18
  tel.: 0 784 080 529 tel.: 0 784 080 529
  e-mail: laboratorium@semprefarby.pl