XIV Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej

Firma Sempre Farby Sp. z o.o. miała zaszczyt zaprezentoawać się na  XIV Europejskim Kongresie Informacji Renowacyjnej.