Poslanie spoločnosti

Poslaním spoločnosti SEMPRE Farby Sp. s. r..o Je dodávať na trh v najvyššej kvalite dekoratívne a ochranné výrobky používané v stavebníctve.

 

Chceme zabezpečiť, aby naše riešenia vynikály kvalitou, modernosťou a estetickým vzhl’adom.

 

Chceme vyhovieť aj tým najnáročnejším potrebám dodávateľských firiem, architektom, reštaurátorom a jednotlivým užívateľom.

 

Vo svojej činnosti sa riadime rešpektom k ľuďom a životnému prostrediu.