Výcvik

Fima SEMPRE Farby vykonáva bezplatné školenie pre dodávateľské firmy v celej poľskej republike. Výcvik sa skladá z dvoch častí - teoretickej a praktickej. Každý účastník dostane osvedčenie o absolvovaní školenia.

 

VÝCVIKOVÝ PROGRAM

Teoretická časť:

1. Stručná prezentácia obchodneho profilu spoločnosti SEMPRE

2. Moderné stavebné matérialy – zhodnotenie jednotlivých produktových skupín:

   - Izolačné systémy SEMPRE TERM ST / WM

   - Tenkovrstvové omietky

   - Fasádne a interiérové farby

   - Systémy pre vnútorné dekorácie SEMPRE PREMIO

Praktická časť:

1. Prezentácia použitia produktov:

   - Tenkovrstvové omietky, okrem iného, demonštrácia aerodisperznej omietky

   - Mozaiková omietka

   - Modelované štruktúry - Omietky benátske

   - Lakovanie glazúry

   - Tapety pre použitie valčekom a pištoľou

2. Praktické cvičenia

 

Všetky dodávatelských zaujemcov prosíme o kontakt:

Rafał Janiszewski tel. : 508 129 118

e-mail: rjaniszewski@semprefarby.pl