Kariéra

Ak sa chcete pripojiť k nášmu tímu, pošlite prosím štruktúrovaný životopis na adresu:

43-301 Bielsko-Biala,
ul. Gen. J. Kustronia 60,
e-mail: info@semprefarby.pl alebo fax: + 48 334960610

Oznámenie musí obsahovať klauzulu: Týmto súhlasím so spracovaním a ukladaním svojich osobných údajov obsiahnutých v mojej žiadosti o zamestnanie pre potreby výberového konania podľa SEMPRE Farby Sp s.r.o. 43-301 Bielsko-Biala, ul . Gen. Kustronia 60 (v súlade so zákonom zo dňa. 29.08.1997., O ochrane osobných údajov Sb.z. č 133 položka. 883).

Ak je prihláška reakciou ponuky na konkrétnu pracovnú pozíciu, je nutné pridať jeho referenčné číslo a názov pracovného miesta.

 

 

Pozri pracovné miesta