Renowator 100

Prostriedok na vykonanie membrány horizontálnou metódou beztlakovej injektáže.

Renowator 100
 • Vlastnosti produktu

  • predchádza kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti v minerálnom podklade
  • vytvára hydrofóbnu bariéru vo vnútri steny
  • neobsahuje rozpúšťadlá

   

  Spĺňa požiadavky inštrukcií podľa WTA 4-4-04/D do stupňa presiaknutia steny vlhkosťou. Vodou riediteľný prostriedok na báze zlúčenín kremíka na vykonanie membrány horizontálnou metódou beztlakovej injektáže podľa požiadavky inštrukcií WTA 4-4-04/D v stenách s vysokou mierou vlhkosti. Pripravený na použitie, neobsahuje rozpúšťadlá. Reakciou s vodou obsiahnutou v substráte vytvára trvalú bariéru pre jej kapilárnu migráciu.