Renowator 120

prostriedok na vykonanie membrány horizontálnou metódou beztlakovej injektáže

Renowator 120
 • Vlastnosti produktu

  • predchádza kapilárnej vzlínajúcej
  • vlhkosti v minerálnom podklade
  • vytvára hydrofóbnu bariéru vo vnútri steny
  • neobsahuje rozpúšťadlá na báze silanov a siloxánov
  • spĺňa požiadavky inštrukcií WTA 4-4-04/D
  • stupeň presiaknutia vlhkosťou múru 95%

  Vodou riediteľný prostriedok na báze silanov a siloxánov na vykonanie membrány horizontálnou metódou nízkeho tlakového alebo beztlakového vstrekovania v stenách s vysokým stupňom vlhkosti, v súlade so všeobecnými zásadami podľa WTA 4-4-04 / D. V koncentrovanej forme, neobsahuje rozpúšťadlá. Vytvára trvalú bariéru migrácie kapilárnej vody.