Renowator 930

Pripravený primer naplnený na báze skla s nízkou alkalických draselného

Renowator 930
  • Pripravený primer naplnený na báze skla s nízkou alkalických draselného, ktorý je súčasťou SEMPRE RENOWATOR. Je navrhnutý tak, aby vyrovnanie nasiakavosti podkladu a spojovaciu vrstvu pred aplikovaním tmely rekonštrukciou (RENOVÁTOR 580, 585), malta štuka (RENOVÁTOR 740). Súčasťou silikátové náterové hmoty navrátenie RENOWATOR 960 je nastavený na ochrannú - dekoratívne maľbou historických budov, pri zachovaní minerálne charakter substrátu. Pre použitie na budovanie spoločnú pôdu na vonkajšej strane a vo vnútri budov.