Igloo

Prostriedok urýchľujúci schnutie farby a omietky

Igloo
 • Vlastnosti produktu

  • pre použitie na vonkajšie potreby
  • nespôsobuje zhoršenie pevnostných parametrov, ani komerčných náterov a omietok
  • nemá vplyv na farbu povlaku
  • pripravený na použitie a jednoduchá aplikácia

   

  Prostriedok pripravený na použitie. Urýchľuje proces viazania a sušenia disperzných výrobkov: omietok a fárb v priebehu vykonávania stavebných prác a počas maľovania pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu. Neznižuje pevnostné parametre alebo úžitkové vlastnosti výrobku. Nemá vplyv na konečnú farbu omietky či náteru. Prostriedok by mal byť pridaný do omietky alebo náteru tesne pred jeho použitím.