Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej - EKIR 2017

Sempre Farby wystawcą podczas najważniejszego w kraju wydarzenia

Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej.

Kongres organizowany jest co roku przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz wydawnictwo Renowacje i Zabytki, przy udziale Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Architekta Miasta, Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wystąpienie firmy Sempre miało miejsce w dniu 03.04.2017 r. w sesji popołudniowej o godz. 15.20

Temat wystąpienia: „Marzyli, aby ich dzieła przetrwały bez zniszczeń przez wieki. Przydatność zapraw jednorodnych w konserwacji; Grafen – technologia przyszłości” – mgr inż. Andrzej Jurecki

Cały Kongres był transmitowany na żywo na stronie internetowej www.ekir.net/transmisja.