RENOWATOR 920

RENOWATOR 920

Preparat gruntujący pod farby krzemianowe

SempreFarby/Produkty/System renowacyjny

Opis
Pliki do pobrania
Opis

Gotowy do użycia preparat gruntujący pod farbę krzemianową do wnętrz RENOWATOR 950. Może być stosowany na typowe podłoża budowlane, tylko
wówczas gdy możliwy jest bezpośredni kontakt preparatu z mineralnymi składnikami podłoża. Nie zawiera rozpuszczalników. Wzmacnia kredujące podłoża
oraz wyrównuje ich chłonność. Dobrze przepuszcza parę wodną. Ogranicza powstawanie wykwitów.

Pliki do pobrania