RENOWATOR 190 – krem do iniekcji bezciśnieniowej

krem do iniekcji bezciśnieniowej

SempreFarby/Produkty/System renowacyjny

Opis
Właściwości
Pliki do pobrania
Opis

Wodorozcieńczalny preparat na bazie silanów do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji bezciśnieniowej w ścianach o wysokim stopniu zawilgocenia do 95%, zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 4-4-04D. Gotowy do użycia, nie zawiera rozpuszczalników. Wytwarza trwałą barierę dla jej
migracji kapilarnej.

Spełnia wymagania instrukcji WTA 4-4-04/D

Właściwości
  • zapobiega kapilarnemu podciąganiu wilgoci w podłożu mineralnym
  • wytwarza hydrofobową zaporę wewnątrz muru
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • możliwość stosowania do stopnia zawilgocenia muru do 95%
  • spełnia wymagania instrukcji WTA 4-4-04/D do stopnia przesiąknięcia muru wilgocią 95%
Pliki do pobrania