SEMPRE FARBY - RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS

Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen (Graphen containing thermal isolation materials with reduced thermal conductivity)

projekt badawczo rozwojowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, nr wniosku POIR.04.01.202-00-0062/16.

Kierownik zarządzający projektem: dr inż. Wacław Brachaczek

Czas realizacji:

01.01.2017–31.12.2019

Środki powierzchniowo-czynne i domieszki zagęszczające.

Współpraca Badawcza.

Czas realizacji:

01.01.2014-31.12.2019

Renowacja systemów ocieplania ścian

projekt badawczo-rozwojowy nr 2/LaTMB/2015;

Kierownik projektu: dr inż. Wacław Brachaczek.

Czas realizacji:

01.11.2015–23.06.2016.

Renowator 740

projekt badawczo-rozwojowy nr 7/LaTMB/2015;

Kierownik projektu: dr inż. Wacław Brachaczek.

Czas realizacji:

01.10.2014–23.10.2015.

Innowacyjna technologia wytwarzania tynków cienkowarstwowych w postaci gotowych do użytku mas tynkarskich, w systemie polikrzemianowo-silikonowym

projekt badawczo-rozwojowy nr 29/LaTMB/2011;

Kierownik projektu: dr inż. Wacław Brachaczek.

Czas realizacji:

01.06.2011–22.02.2012.

Projekt badawczo-Rozwojowy: Innowacje w małych i Średnich Przedsiębiorstwach

realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, nr umowy o dofinansowanie WND-RPSL.01.02.02-00-306;

Kierownik Projektu: dr inż. Wacław Brachaczek

Czas realizacji:

01.09.2009–30.09.2010.

Silikonowo-krzemianowa technologia tynków cienkowarstwowych Si – Si

projekt badawczo-rozwojowy nr 27/LaTMB/2010;

Kierownik projektu: dr inż. Wacław Brachaczek

Czas realizacji:

01.09.2010–30.05.2011 r

Innowacje technologii wytwarzania tynków renowacyjnych do osuszania murów

projekt badawczo-rozwojowy nr 19/LaTMB/2008;

Kierownik projektu: dr inż. Wacław Brachaczek

Czas realizacji:

01.01.2008–31.12.2008 r.

Azuro – masy tynkarskie w systemie silikonowym z wykorzystaniem nanotechnologii

projekt badawczo-rozwojowy nr 23/LaTMB/2009;

Kierownik projektu: dr inż. Wacław Brachaczek

Czas realizacji:

01.09.2009–31.07.2010 r.

Iniekcyjne bariery przeciwwilgociowe

projekt badawczo-rozwojowy nr 22/LaTMB/2009;

Kierownik projektu: dr inż. Wacław Brachaczek

Czas realizacji:

01.01.2009–30.09.2009 r.

Innowacyjna technologia wytwarzania elewacyjnej farby w systemie polikrzemianowo-silikonowym

projekt badawczo-rozwojowy nr 16/LaTPO/2007;

Kierownik projektu: Wacław Brachaczek

Czas realizacji:

01.06.2007–31.12.2007

Silikonowo-krzemianowa technologia powłokowa Si – Si

projekt badawczo-rozwojowy nr 13/LaTPO/2006;

Kierownik projektu: dr inż. Wacław Brachaczek

Czas realizacji:

01.12.2007–30.05.2007 r.

Azuro – elewacyjna farba w systemie silikonowym z wykorzystaniem nanotechnologii

projekt badawczo-rozwojowy nr 11/LaTPO/2006;

Kierownik projektu: dr inż. Wacław Brachaczek

Czas realizacji:

01.02.2006–30.11.2006 r.