IGLOO – preparat przyspieszający wysychanie farb i tynków

Preparat przyspieszający wysychanie farb i tynków

SempreFarby/Produkty/Materiały uzupełniające

Opis
Pliki do pobrania
Opis
Preparat gotowy do użycia. Przyśpiesza proces wiązania i wysychania wyrobów dyspersyjnych: tynków oraz farb podczas wykonywania prac budowlanych i malarskich przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza. Nie obniża parametrów wytrzymałościowych ani użytkowych produktu. Nie wpływa na ostateczny kolor wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej. Preparat należy dodawać do tynku lub farby bezpośrednio przed ich użyciem.
Pliki do pobrania