RENOWATOR 100

Prostriedok na vykonanie membrány horizontálnou metódou beztlakovej injektáže.

SempreFarby/Produkty/System renowacyjny

Popis
Pliki do pobrania
Popis
Vlastnosti produktu Spĺňa požiadavky inštrukcií podľa WTA 4-4-04/D do stupňa presiaknutia steny vlhkosťou. Vodou riediteľný prostriedok na báze zlúčenín kremíka na vykonanie membrány horizontálnou metódou beztlakovej injektáže podľa požiadavky inštrukcií WTA 4-4-04/D v stenách s vysokou mierou vlhkosti. Pripravený na použitie, neobsahuje rozpúšťadlá. Reakciou s vodou obsiahnutou v substráte vytvára trvalú bariéru pre jej kapilárnu migráciu.
Pliki do pobrania