RENOWATOR 120 – Preparat do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji

preparat do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji

SempreFarby/Produkty/System renowacyjny

Opis
Właściwości
Pliki do pobrania
Opis

Wodorozcieńczalny preparat na bazie silanów i siloksanów do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej w ścianach o wysokim stopniu zawilgocenia zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 4-4-04D. W postaci koncentratu, nie zawiera rozpuszczalników. Wytwarza trwałą barierę dla jej migracji kapilarnej.

Spełnia wymagania instrukcji WTA 4-4-04/D

Właściwości
  • zapobiega kapilarnemu podciąganiu wilgoci w podłożu mineralnym
  • wytwarza hydrofobową zaporę wewnątrz muru
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • na bazie silanów i siloksanów
  • spełnia wymagania instrukcji WTA 4-4-04/D do stopnia przesiąknięcia muru wilgocią 95%
Pliki do pobrania