RENOWATOR 300

RENOWATOR 300

dvousložková elastická těsnicí hmota

SempreFarby/Produkty/System renowacyjny

Popis
Pliki do pobrania
Popis
Vlastnosti: Renowator 300 (komponent A + B) používá se na protizavhčovací a protivodné zabezpečení deformovatelných a nedeformovatelných minerálních podkladů, uvnitř i na vnější straně budov. Určený k utěsnění vodorovných a svislých stěn, substráty pro keramické obklady v koupelnách, na terasách a balkonech, včetně betonových podzemních staveb, vodních nádrží a kanálů. Může být použit i pro ochranu před vodou, co se týče cementově - vápencových omítek, betonu a železobetonu, zdí z cihel, tehálových tvárnic, stejně jako hydroizolace v renovačním systému SEMPRE RENOWATOR.
Pliki do pobrania