RENOWATOR 350 – preparat do wzmacniania mineralnych materiałów budowlanych

preparat do wzmacniania mineralnych materiałów budowlanych

SempreFarby/Produkty/System renowacyjny

Opis
Pliki do pobrania
Opis
Gotowy do użycia preparat do konsolidacji osłabionych nasiąkliwych materiałów budowlanych takich jak np.: piaskowiec, zwietrzała cegła itp. Może być równiez stosowany do wzmocnienia historycznych tynków, spoin, gzymsów czy sztukaterii. Przywraca pierwotną wytrzymałość materiałom, które utraciły w wyniku wietrzenia pierwotne spoiwo. Zawierający rozpuszczalniki organiczne, oparty jest na estrach etylowych kwasu krzemowego. Ilość wytrącenia żelu krzemowego to około 30 %.
Pliki do pobrania