SEMPRE TERM EPS FLOOR & STRECH EPS 038

SEMPRE TERM EPS FLOOR & STRECH EPS 038

Izolacja cieplna w budownictwie EPS 038

SempreFarby/Produkty/Materiały uzupełniające zewnętrzne

Opis
Właściwości
Pliki do pobrania
Opis

Płyty styropianu białego SEMPRE TERM EPS PODŁOGA & DACH powstają w wyniku ekspandowania polistyrenu i formowania powstałych kulek przy odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu w formę bloku o lekkiej strukturze komórkowej. Posiadają wysoką odporność na ewentualne uszkodzenia mechaniczne oraz dużą stabilność wymiarową w różnych warunkach temperaturowych, Jest również materiałem odpornym biologicznie na pleśń, grzyby i bakterie, co daje szerokie możliwości stosowania. Przeznaczone do stosowania w budownictwie jako izolacja termiczna podłóg i dachów, gdzie może być zastosowany produkt o właściwościach techniczno – użytkowych podanych w „Danych Technicznych” poniżej. Płyty styropianu należy montować zgodnie z dokumentacją projektu budynku, zaleceniami producenta, jednocześnie stosując się do zasad sztuki budowlanej, stosując materiały nadające się do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. Nie należy stosować materiałów zawierających rozpuszczalniki organiczne. Płyty SEMPRE TERM EPS PODŁOGA & DACH nie należy stosować w miejscach narażonych w sposób długotrwały na działanie temperatury powyżej 85oC.

Właściwości
  • bardzo dobra izolacja termiczna przegród budowlanych o średnich obciążeniach przenoszenia
  • duża stabilność wymiarowa w czasie
Pliki do pobrania