EFRR kolor poziom rgb 1 - Program Regionalny
sf dt - Program Regionalny

Cele projektu

Cel główny projektu to wzrost konkurencyjności i utrzymanie stabilnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu produkcji i pakowania (innowacja procesowa) produktów suchych należących do kategorii materiałów budowlanych oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci zaprawy Structural Plaster (innowacja produktowa). Cele szczegółowe: – zwiększenie stanu zatrudnienia – zwiększenie współpracy z kontrahentami zagranicznymi – wzmocnienie gospodarki woj. śląskiego.

 

Planowane efekty

Wprowadzenie do produkcji innowacyjnego. produktu Structural Plaster – dopasowanie do potrzeb klientów w zakresie wielkości i pojemności opakowań – podniesienie jakości pracy w zakładzie produkcyjnym.

 

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne: 882 500,00 pln

Wartość dofinansowania: 600 679,86 pln