SempreFarby/Przedstawiciele

Wielkopolskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

Sławomir Pawlak
tel.: 509 420 346
e-mail: spawlak@semprefarby.pl

Kujawsko-pomorskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

Sławomir Pawlak
tel.: 509 420 346
e-mail: spawlak@semprefarby.pl

Małopolskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży – centralna i zachodnia małopolska

Weronika Nędza
tel.: 501 743 350
e-mail: wnedza@semprefarby.pl

 

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży – południowo – wschodnia małopolska

Sławomir Kaleta
tel.: 500 198 702
email: skaleta@semprefarby.pl

Łódzkie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

Waldemar Witoń
tel.: 508 261 379
e-mail: wwiton@semprefarby.pl

Dolnośląskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

Justyna Stasiak
tel.: 508 261 142
e-mail: jstasiak@semprefarby.pl

Lubelskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

Paweł Łyżwa
tel.: 508 129 019
e-mail: plyzwa@semprefarby.pl

Lubuskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

Justyna Stasiak
tel.: 508 261 142
e-mail: jstasiak@semprefarby.pl

Mazowieckie

Kierownik regionalny ds Sprzedaży

Łukasz Mazur
tel.: 500 134 524
e-mail: lmazur@semprefarby.pl

Opolskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

Marcin Hauzer
tel.: 500 134 346
e-mail: mhauzer@semprefarby.pl

Podlaskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

tel.: 508 261 598

Pomorskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

tel.: 512 870 505

Śląskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

Marcin Hauzer
tel.: 500 134 346
e-mail: mhauzer@semprefarby.pl

 

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

Piotr Samsonowicz
tel.: 502 367 327
e-mail: psamsonowicz@semprefarby.pl

Podkarpackie

Regionalny Kierownik ds. Sprzedaży

Sławomir Kaleta
tel.: 501 743 360
e-mail: skaleta@semprefarby.pl

Świętokrzyskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

Paweł Łyżwa
tel.: 508 129 019
e-mail: plyzwa@semprefarby.pl

Zachodniopomorskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

tel.: 512 870 505

Warmińsko-mazurskie

Kierownik Regionalny ds. Sprzedaży

tel.: 508 261 598